Gyventojų skaičiaus pokyčiai 2017-2022 m.

Gyventojų skaičiaus pokyčiai 2017-2022 m. (prognozė) – nuoroda.

Nuo 1992 m. gyventojų skaičius Lietuvoje mažėjo, tačiau maždaug nuo 2018-2019 m. padėtis stabilizavosi. Pagrindinės gyventojų mažėjimo priežastys – mažas gimstamumas ir neigiamas migracijos balansas.