Daugų miesto gyventojų skaičius

Daugų miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 982. Po Nepriklausomybės atkūrimo Daugų miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -1 162, arba -54,20 proc.