Ežerėlio miesto gyventojų skaičius

Ežerėlio miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 1 602. Po Nepriklausomybės atkūrimo Ežerėlio miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -549, arba -25,52 proc.