Gyventojų tankumas Lietuvoje

Gyventojų tankumas Lietuvoje (2022 m. sausio 1 d. duomenimis) – 42,9 gyventojai 1-ame kvadratiniame kilometre. Praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje šis rodiklis siekė apie 57 gyv./1 km2, tačiau mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai sumažėjo ir tankumas.

Žemiau pateikiami du gyventojų tankumo žemėlapiai. Pirmasis rodo gyventojų tankumą seniūnijose 2020 m. Tankiausiai gyvenamos seniūnijos yra aplink didžiuosius miestus, rečiausiai gyvenamos seniūnijos yra Rytų ir Pietų Lietuvoje.

Gyventojų tankumas seniūnijose 2020 m.

Antrasis žemėlapis rodo gyventojų tankumą 1x1km gardelėse 2021 m. gyventojų surašymo duomenimis. Teritorijos be gardelių (balta spalva) žymi vietas kur gyventojų tankumas mažesnis nei 3 gyv./1 km2. Šiame žemėlapyje galima pastebėti kelias gyventojų pasiskirstymo tendencijas. Tankiausiai gyvenama ne tik miestuose ir jų priemiesčiuose, tačiau ir palei kelius (Šiauliai-Tauragė, Šiauliai-Panevėžys, Panevėžys-Pasvalys-Biržai ir kt.), kai kurias upes(Nemuno žemupis, Nevėžis). Rečiausiai gyvenama stambiųjų miškų masyvuose – Dainavos, Labanoro, Rūdninkų, Karšuvos giriose.

Gyventojų tankumas Lietuvoje 2021 m. (1x1km gardelės)

Šaltinis: Statistikos departamentas