Kavarsko miesto gyventojų skaičius

Kavarsko miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 487. Po Nepriklausomybės atkūrimo Kavarsko miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -485, arba -49,90 proc.