Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000

Interaktyvus Lietuvos geologijos tarnybos Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis – nuoroda.