Obelių miesto gyventojų skaičius

Obelių miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 845. Po Nepriklausomybės atkūrimo Obelių miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -959, arba -53,16 proc.