Salantų miesto gyventojų skaičius

Salantų miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 1 251. Po Nepriklausomybės atkūrimo Salantų miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -1 180, arba -48,54 proc.