Šilalės rajono savivaldybės gyventojų skaičius

Šilalės rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 21 586, o 1996-2022 m. laikotarpiu sumažėjo 11 027 gyventojais, arba -33,81 proc.

ŠilalĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SKAIČIUS SENIŪNIJOSE

Gyventojų skaičius Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose 2021 m.