Stovėjimo zonos Šiauliuose

Stovėjimo zonos Šiauliuose apima visą Šiaulių miesto teritoriją. Yra žalioji zona (mokamas trumpalaikis stovėjimas) centrinėje miesto dalyje (žr. žemėlapį žemiau) ir baltoji zona, kuri yra už žaliosios zonos ribų visoje likusioje miesto teritorijoje. Baltojoje zonoje trumpalaikis stovėjimas nemokamas. Baltojoje zonoje mokama tik norint rezervuoti automobilio stovėjimą ilgalaikiam stovėjimui. Trumpiausias laikas – vienas mėnuo.

Rinkliava renkama tik eurais (eurai, eurocentai).
Rinkliavos dydis nustatomas už naudojimąsi stovėjimo vieta tam tikrą laikotarpį.

Rinkliavos dydžiai Žaliojoje zonoje:

  • už dvidešimt minučių – 0,20 Eur;
  • už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 12,00 Eur, kai sumokama iki kitos dienos 24 val. į mokėjimo automatą, banke arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;
  • už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 3,00 Eur, kai sumokama iš karto į mokėjimo automatą arba naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis (rinkliavos lengvata);
  • už vieną mėnesį – 25,00 Eur;
  • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą ne gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 29,00€;
  • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 43,00€;
  • už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20€, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje

Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimą Baltojoje zonoje Šiaulių mieste yra:

  •  už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą ne gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 23,00€;
  • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 29,00€t;
  • už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20€, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje.

Šaltinis