Varnių miesto gyventojų skaičius

Varnių miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 869. Po Nepriklausomybės atkūrimo Varnių miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -1 159, arba -57,15 proc.