Vilkijos miesto gyventojų skaičius

Vilkijos miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 1 724. Po Nepriklausomybės atkūrimo Vilkijos miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -905, arba -34,42 proc.