Visagino savivaldybės gyventojų skaičius

Visagino savivaldybės gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 19 404, o 1996-2022 m. laikotarpiu sumažėjo 11 936 gyventojais, arba -38,09 proc.