Žagarės miesto gyventojų skaičius

Žagarės miesto gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d. buvo 1 276. Po Nepriklausomybės atkūrimo Žagarės miesto gyventojų skaičius mažėja. Bendras 1989-2022 m. laikotarpio gyventojų skaičiaus pokytis -1 373, arba -51,83 proc.